Pages

dijous, 4 de febrer de 2016

A jugar!!!!


Actualment  no es fàcil trobar llocs adequats per jugar. Amb la disminució de fills en les families modernes els nens i nenes tenen més complicat trobar amb qui jugar. A més el ritme de vida no deixa gaire temps  als pares per dedicar-lo als nens. Així, aquest es veuen "obligats" a passar moltes estones davant  la televisió. Però si hi una cosa que caracteritza els nens es la seva necessitat de moure's. N'hi ha que, fins i tot, sembla que no es cansin mai. "El moviment és com un pensament en relleu, neix per si sol sí se'l deixa emergir , però mor quan ningú l'escolta." (V. Arnaiz)
"No es pot concebre la vida del noi sense jugar, jo crec que no arribarà a home, morirà com un esser tancat en un habitació de la qual prèviament s'ha extret l'aire." ( Pau Vila)El nen quan juga:
 • Es diverteix i se sent feliç.
 • Experimenta i descobreix
 • Desenvolupa les seves capacitats intel·lectuals, i psicomotrius.
 • Desenvolupa la seva creativitat i imaginació.
 • Adquireix responsabilitats.
 • Comprèn valors i normes morals.
 • S'integra al món adult.
 • Coneix trets de la seva cultura


Tipus de joc:

 • Joc de vinculació: Són jocs que faciliten l'establiment de vincles significatius i promouen les relacions amb els altres.
 • Joc de reasseguració: Treball centrat sobre les sensacions internes. Alliberació de representacions mentals. Exemple: equilibri i desequilibri.
 • Joc pre-simbòlic: Relació amb el procés de construcció d'una identitat corporal estructurada i diferenciada. L'infant comença a separar-se del adult. I transforma els objectes,però necessita del objecte que li fa de referència. Exemple: apareix - desapareix
 • Joc simbòlic: Manifestacions de la interrelació entre les fantasies corporals i la realitat corporal. L'infant transforma objectes reals en objectes simbòlics. Exemple: jugar a cavallers i dracs.
 • Joc de precisió: Relacionat amb la capacitat de coordinació corporal. Exemple: Coordinació fina - coordinació gruixuda.
 • Joc senso-motriu: Treball a partir de la coneixença del propi cos. Les activitats senso-motrius porten a veure a l'infant  el plaer del moviment per via de l'activitat motora espontània. Exemple: pujar i baixar per una rampa de fusta.
El joc és una peça clau en el desenvolupament integral de l'infant. No només és una possibilitat d'auto-expressió sinó també d'auto-exploració i experimentació de sensacions, moviments i relacions mitjançant les quals arriben a coneixes a si mateixos i el món.


Fonts: 
El joc com a procés de desenvolupament
Psicomotricitat i educació.
Faros
El cabas psicomotriu
Pauta
La psicomotricidad y el juego para favorecer el desarrollo del niño preescolar