Pages

dimecres, 7 de desembre de 2011

Tornar a moure?

La medul·la espinal es la regió del Sistema Nerviós Central (SNC) que es troba situat en el conducte raquidi i es l'encarregada de portar l'impuls nerviós als 31 parells de nervis raquidis. Aquests es divideixen en :
 • Nervis cervicals: existeixen 8 parells denominats C1 a C8
 • Nervis toràcics: existeixen 12 parells denominats T1 a T12
 • Nervis lumbars: existeixen 5 parells denominats L1 a L5.
 • Nervis sacres: existeixen 5 parells denominats S1 a S5.
 • Nervis coccigis: Existeix un parell.


Els últims parells de nervis espinals es coneixen amb el nom de cua de cavall.
La medul·la comunica l'encèfal amb la resta del cos de dues formes diferents:
 • Aferents: Transmeten les sensacions del cos al cervell. Esta format per nervis sensitius.
 • Eferent: Transmeten ordes des del cervell a la resta del cos. Esta format per nervis motors.
Però què passa sí la comunicació entre el cervell i la resta del cos es trenca? Aquest fet, conegut com a lesió medul·lar, depenent de la gravetat de la lesió, del nivell medul·lar en el que es produeixi, ens portarà a una pèrdua de mobilitat i/o sensibilitat en major o menor grau.
Així doncs tenim:
 • Lesió a nivell cervical: normalment produeix una pèrdua de funcions en braços i cames, resultant una tetraplegia. Les lesions a un nivell superior a C4 impliquen l'ús d'un respirador. A nivell de C5, sovint es conserva el control de les esquenes i de bíceps, però no de la ma. Un nivell més baix (C6) no hi ha control sobre els moviments de la ma però si del puny. Les persones que presenten una lesió a nivell de C7 poden estirar el braç però encara presenten problemes de destresa a la ma. • Lesió a nivell toràcic: Normalment afecten pit i cames, donat lloc a una paraplegia. Sí la lesió es produeix entre T1 i T8 normalment es conserva el control de braços i mans però el control del tronc es veu afectat per la carència o deficiència dels músculs abdominals. Les lesions per sota de T8 permetien un bon control de tronc i ofereixen un bon balanç en sedestació (assegut) • Las lesions lumbars produeixen la disminució de control sobre els flexors de maluc i cama.
Las lesions a nivell sacre, normalment, produeixen alguna pèrdua de funcionalitat en els malucs i la cama
No només és important saber el nivell de la lesió, si no que també el tipus de lesió. Poden ser completes o incompletes.
 • Lesió medul·lar completa: És quan no existeix funció per sota del nivell de lesió. No hi ha sensibilitat ni moviment voluntari. Els dos cantons estan afectat de la mateixa forma.
 • Lesió medul·lar incompleta: És quan es mantenen algunes de les funcions per sota del nivell de la lesió. Una persona amb una lesió incompleta pot ser capaç de més un membre que l'altre, pot sentir parts del seu cos que no pot moure, o pot tindre més funcions en un cantó que en l'altre
Aquestes lesions es diagnostiquen mitjançant la taula de la Associació Americana de Lesió Medul·lar (ASIA) Anomenada taula de Frankel

ASIA A
No hi ha funció motora ni sentits preservats.

Lesió completa
ASIA B
Hi ha sensibilitat preservada però no funció motora per sota dels nivell de la lesió

Lesió incompleta
ASIA C
La sensibilitat i la funció motora estan preservats però no és funcional.

Lesió incompleta
ASIA D
Tan la sensibilitat com les funcions estan preservades però no son funcionals del tot

Lesió incompleta
ASIA E
Funcions sensitives i motores normals. Encara poden persistir reflexes anormals

Lesió incompleta

El principal objectiu en la rehabilitació d'aquest tipus de lesions és aconseguir el major grau de independència i benestar.
Els pilars del tractament son:
 • Cineciteràpia: Es la teràpia del moviment.
  • Es treballa la mobilització passiva de les articulacions per sota del nivell de la lesió i així valor la flacciditat o la espasticitat
  • Buscar postures inhibitòries en casos de espasticitat.
  • Potenciar la mobilització activa de les articulacions no afectades.
  • Entrenament del equilibri, primer en sedestació amb i sense recolzament desprès en bipedestació estàtica i dinàmica
  • Ensenyar canvis de posicions i desplaçaments
  • Educar en l'ús d'ajudes biomecàniques
 • Entrenament en les activitats de la vida diària:
  • Ensenyar al pacient tècniques de neteja personal d'acord amb les seves capacitats
  • Ensenyar a vestir-se sol o amb la màxima independència possible
 • Hidroteràpia: El treball dins l'aigua es molt beneficiós i ens ajuda a aconseguir molts dels nostres objectius ja que no interfereix la força de la gravetat.
  • Treball de peses dins l'aigua tan d'extremitat superior com inferior.
  • Reeducació de la marxa dins l'aigua.
  • Entrenar capacitats respiratòries al entrar i sortir del aigua.
  • Tècnica watsu, massatge dins l'aigua
Actualment l'Associació Pro Investigació para la Reparació de la Lesió Medul·lar (APINME) i la fundació per la investigació biomecànica del Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda(Madrid) desenvolupa una teràpia pionera para la recuperació de la medul·la espinal, a nivell de assajos en éssers humans. És un projecte esperançador, avalat per la comunitat científica internacional, que pot ser un èxit a curt termini sense precedents en la regeneració de la lesió medul·lar.
A espanya hi ha aproximadament 40.000 persones afectades per aquest tipus de lesió. Cada any unes 1.200 persones la pateixen, la majoria per accidents de transit

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada