Pages

dimecres, 7 de desembre de 2011

Tornar a moure?

La medul·la espinal es la regió del Sistema Nerviós Central (SNC) que es troba situat en el conducte raquidi i es l'encarregada de portar l'impuls nerviós als 31 parells de nervis raquidis. Aquests es divideixen en :
  • Nervis cervicals: existeixen 8 parells denominats C1 a C8
  • Nervis toràcics: existeixen 12 parells denominats T1 a T12
  • Nervis lumbars: existeixen 5 parells denominats L1 a L5.
  • Nervis sacres: existeixen 5 parells denominats S1 a S5.
  • Nervis coccigis: Existeix un parell.