Pages

dilluns, 10 d’octubre de 2011

El saber no ocupa espai, pero pesa

Cada cop que comença el curs escolar s'ha de comprar motxilla, estoig, llibres, llibretes... Els escolars carreguen massa pes en les seves motxilles. Aquesta sobrecàrrega pot provocar mals d'esquena que a la llarga es transformen en un augment en les curvatures: hipercifosis (gepa) i hiperlordosis (cul en fora); o en escoliosisSegons Francisco M Kovacs, president de la Fundació Kovacs, el 50% dels nens menors de 15 anys i el 70% de les nenes han patit mal d'esquena. Tot i que hi ha altres factors en l'aparició del mal d'esquena (manca d'exercici, males postures, mobiliari inadequat a les aules...) és evident que l'excés de pes en les motxilles escolars poden ocasionar aquest mal. Segons els especialistes, la càrrega màxima de la motxilla no ha de superar el 10% del pes de la persona que la porta. Així sí la motxilla pesa 4 quilos, el nen per poder-la porta n'hauria de pesar 40. A més, de mitjana el pes de la motxilla d'un alumne dels últims cursos de primària, és de 7,5 Kg, gairebé el 20% del seu pes.


Hi ha motxilles de tots les mides, colors, teixits i formes, que faciliten als nostres fills expressar la seva personalitat. Moltes disposen de múltiples compartiments que ajuden a repartir el pes, els objectes més pesats han d'anar prop de l'esquena del nen.
En comparació amb les tipus "bandolera" les motxilles son molt millor ja que el pes és suportat pels músculs mes forts del cos, és a dir: els de la esquena i les abdominals.
Quan es col·loca correctament, el pes queda repartit uniformement pel cos, així les lesions d'esquena i coll son menys freqüents.
Sí una motxilla pesada, plena de llibres, es col.loca de manera incorrecte el pes carregat pot tirar del nen cap enrera, que per compensar i no caure, arqueja l'esquena cap endavant, això pot provocar mals a l'esquena, maluc i espatlles. Portar la motxilla només sobre una part de l'espatlla, cosa que és habitual de veure, provoca una inclinació el cos que es transforma en dolor lumbar, dorsal, coll i espatlles que sí es produeix en edat de màxim creixement pot arribar a ser escoliosis


Les motxilles amb rodes (carritos) son bones pel fet que el pes està suportat per les rodes i no per l'esquena del nen, però se l'ha d'ensenyar que és millor empènyer que tirar, per evitar una augment de la musculatura asimètric, pel fet d'haver d'estar una mica girats per portar-la, a part de problemes al canell i espatlla.
Per que siguin funcionals han de tindre les rodes grans, que ajudin a mantenir l'equilibri al nen i un nansa extensible que es pugi regular a l'alçada del nen.

Evitar portar-la així

Segons assegura el responsable del servei de rehabilitació del Hospital Reina Sofia de Cordoba, Manuel Arias, "una motxilla plena de llibres ben col·locada és més recomanable pel nen que les motxilles amb rodes que s'han posat de moda en els últims anys"

Com ha de ser la motxilla ideal?
És fonamental que tingui la mida apropiada per l'edat i talla de cada nen. Si és massa gran tendeix a omplir-tot l'espai i la seva càrrega perjudica l'esquena.
El pes, juntament amb el contingut, no ha d'excedir el 10% del pes corporal del nen.
La carcassa ha de ser semi-tova perquè s'adapti a l'anatomia de l'estudiant.
Ha d'incorporar tirants amples i encoixinats (d'un mínim de 4cm d'ample) per regular el suport, que també ha de ser encoixinat. El cinturó és un altre dels accessoris imprescindibles. Fixa la motxilla a la cintura i evita que oscil · li. El més convenient és que sigui també encoixinat.
La motxilla ha de tenir un sistema de fixació de clip al pit o la cintura. Millora la posició del cos en transportar el pes i facilita la seva càrrega sobre les dues espatlles.
És preferible optar per models que disposin de diversos compartiments per a organitzar millor la càrrega.
El material del qual està fabricada és un altre dels elements que s'han de valorar. Ha de ser rígid i fort perquè resisteixi el pes. No obstant això, una motxilla que compleixi tots aquests requisits no serveix de res sí no s'utilitza de forma correcta.

Claus per fer un bon ús de la motxilla:
Carregar només el necessari. Al final de la jornada, revisar i netejar la motxilla per a eliminar tot el que hagi quedat oblidat en ella.
El material més pesat i voluminós ha d'estar enganxat a l'esquena, col·locat de forma vertical.
L'infant ha de carregar-la sobre les dues espatlles, amb el pes repartit entre tots dos, per adoptar una posició dreta.
En contra del que es recomana habitualment, el millor no és col·locar tan amunt com sigui possible-entre els omòplats o les espatlles-sinó a sota, a la zona lumbar o entre els malucs. Cal dur-la subjectada el més a prop possible del cos.
No és aconsellable carregar la motxilla per una sola nansa, com una cartera, ja que l'asimetria de la càrrega fa que es flexioni la columna.
la motxilla està molt carregada, en aixecar-la s'ha de sostenir amb les dues mans, doblegar els genolls i fer força amb les cames per alçar.
En trajectes llargs i en pujar o baixar escales és convenient utilitzar les corretges del pit i de la cintura perquè la motxilla quedi ben subjectada. A més, convé assegurar-se que els tirants quedin ben ajustats perquè el pes descansi sobre les vèrtebres dorsals.


Via:
Blog de sexto
Children's hospital colorado
Contacto digital
El pais
Fundación integrar
Madrid salud
Saludable
Ser padres
Todo natacion

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada