Pages

dilluns, 6 de juny de 2011

Fisioteràpia abans i ara


Fisioteràpia, mot que prové de la unió dels vocables grecs physis( naturalesa) i therapia (tractament); així etimològicament la fisioteràpia es defineix com el tractament mitjançat medis naturals.
Segons la OMS(1968):
“ Art i ciència del tractament per mitja de del exercici terapèutic, calor, fred, llum, massatge i electricitat. A mes la fisioteràpia inclou la execució de proves físiques i manuals per determinar el grau d'afectació o l'amplitud articular i les mesures de capacitat vital, així com ajudes per el control de l'evolució”
Segons la Confederació Mundial per a la Fisioteràpia (WCPT) al 1962
“ Conjunt de mètodes, actuacions i tècniques mitjançant l'aplicació de mètodes físics. Cura, prevén i readapten als pacients susceptibles de rebre tractament físic”
Al llarg de la historia trobem nombrosos antecedents del us d'agents físics amb fins terapèutics. Durant l'Edat Moderna el significatiu avenç de la ciència amplia els horitzons de la medicina i en la fisioteràpia comencen a aparèixer noms que desenvolupen tècniques específica que encara fen servir avui en dia. Actualment la realitat de la professió es radicalment diferent a la de fa mig segle. S'aprofundeix en les diferents teories així com en els diferents caps d'aplicació. Entre molts altres noms com Bobath, Kabath, Maitland, Cuello, McKenzie, Kalterbon, Meziere, Ciryax i Perffeti que enriqueixen la fisioteràpia.

Vivint en una societat en constat evolució no ens ha d'estranyar que una professió com aquesta continuï evolucionat, com diu Juan Antonio González García en el seu article: "Hacia un nuevo concepto de fisioterapia"

"Poc a poc es va integrant dintre del nostres tractament que no son propis de la fisioteràpia però que son teràpies naturals com en el cas de la acupuntura en totes les seves modalitats, la reflexoteràpia, la fitoteràpia, l'homeopatia"
Tanmateix tal com es diu en l'article : “Fisioterapia: pasado, presente y ¿futuro?”  "La fisioteràpia s'ha d'integrar dins del àmbit de l'atenció primària de la salut (APS) ja que pot aportar molt al camp de l'ergonomia, així com amb gabinets escolars; espais on la prevenció de afectacions musculars es la prioritat i precisament les mans del fisioterapeuta son les encarregades de detectar la creació de múltiples afectacions en treballadors i nens en edat de creixem" Aquest fet ha de ser promogut des de les universitats com un pla estratègic per a l'atenció primària de la salut.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada