Pages

diumenge, 19 de juny de 2011

Ergonomia davant l'ordinador


Des de que l'home primitiu inventés la primera eina de pedra per caçar, fins que l'home modern va crear el revolucionari Ipad, moltes necessitats humanes han sigut resoltes gracies al tecnologia. Malgrat tot, varies de les creacions actuals estan ocasionant problemes de salut, sobretot aquells dels que es fa un ús indiscriminat. D'aquesta manera apareixen les malalties tecnològiques.

dijous, 9 de juny de 2011

La musica com a complement terapèutic?


Durant una sessió de fisioteràpia és normal que es produeixin silencis incomodes, normalment ocultats per un fil musical proporcionat per una radio. I si poguéssim fer servir aquest fil musical com a part del nostre tractament?
Els efectes de la música en el comportament han sigut evidents des de els principis de la humanitat. La música és un medi d'expressió i comunicació no verbal. Degut als seu efectes emocionals i motivadors s'ha utilitzat com a instrument de comportament de grups;com en el cas dels himnes, marxes militars, musica de les discoteques...En els últims anys esta augmentant la importància de la música en la seva funció terapèutica, es a dir, la musicoteràpia

dilluns, 6 de juny de 2011

Fisioteràpia abans i ara


Fisioteràpia, mot que prové de la unió dels vocables grecs physis( naturalesa) i therapia (tractament); així etimològicament la fisioteràpia es defineix com el tractament mitjançat medis naturals.
Segons la OMS(1968):
“ Art i ciència del tractament per mitja de del exercici terapèutic, calor, fred, llum, massatge i electricitat. A mes la fisioteràpia inclou la execució de proves físiques i manuals per determinar el grau d'afectació o l'amplitud articular i les mesures de capacitat vital, així com ajudes per el control de l'evolució”
Segons la Confederació Mundial per a la Fisioteràpia (WCPT) al 1962
“ Conjunt de mètodes, actuacions i tècniques mitjançant l'aplicació de mètodes físics. Cura, prevén i readapten als pacients susceptibles de rebre tractament físic”